Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
De WEW organiseert op donderdag 20 april 2017 de themadag:

Weer terug naar het beoordelen van processen?

Op deze dag is tevens tijd ingeruimd voor de algemene ledenvergadering.

De ecologische waterbeoordeling leunt sterk op de KRW. De KRW is een mooi systeem, maar niet perfect. Bijvoorbeeld als we niet goed weten waardoor een bepaalde EKR-score wordt veroorzaakt, of welke maatregelen nodig zijn voor een verhoging van de EKR. Naar welke andere zaken zoals externe factoren, ecosysteemprocessen, functionele eigenschappen etc. moeten we kijken om tot een beter begrip van onze wateren te komen? Biedt de methodiek van de ecologische sleutelfactoren voldoende inzicht, of hebben we meer nodig? Deze dag gaan we met elkaar hierover in discussie. Diverse sprekers met uiteenlopende achtergronden vertellen over hun onderzoek met betrekking tot ecosysteemprocessen.

Meer info: uitnodiging en programma

Aanmelding: klik hier (uiterlijk 12 april)
N.B. het maximum aantal deelnemers is bereikt. Als u zich nu aanmeldt komt u op de reservelijst en hoort u uiterlijk 12 april of u toch kunt komen.

Dit onderwerp is in de ledenpoll als favoriet uit de bus gekomen! Tevens vindt op deze dag de ALV plaats.