Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Mededelingen van en/of aan leden van de WEW

sinds  soort  mededeling
12-10Bijeenkomst  Weten van Water, Leven met Water, Waterdag in provinciehuis te Arnhem 24 oktober  
12-10Vacature  Vacature voor hydrobiologisch medewerker bij Aqualysis  
31-8Themadag  De droge zomer van 2018 op 6 november  

 
Aanbieden van mededelingen op deze pagina

Wilt u ook iets kenbaar maken aan de leden (op deze pagina of in de agenda, met een attenderingbericht naar alle leden), stuur dan een verzoek daartoe per e-mail: secretaris@wew.nu. Zie ook de regels hieromtrend.