Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 25 april 2024.
Hoe maken we de ecologie in Laag-Nederland bestendig tegen stressoren van de toekomst: Welke ecologische eisen kunnen meegegeven worden water bodem sturend?

 

We zien veel nieuwe factoren die de aquatische ecologie beïnvloeden: droogval en wateroverlast, stijging van de zeespiegel en grotere zoutinvloeden, vasthouden van zoet water voor droge tijden. Met Water Bodem Sturend zijn richting gevende keuzes gemaakt.
Maar ecologie is hierin niet direct betrokken. Wat betekenen die keuzes voor de ecologie? Of moeten we ook juist vanuit ecologie nog extra richting geven. De WEW themadag wil hierop een antwoord geven en zo nodig punten meegeven aan Water en Bodem Sturend.

Deze themadag richten we ons met name op Laag-Nederland, startend met een bootexcursie op het Naardermeer.

Presentaties: