Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag voorjaar 2019

Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie - data-analyse en ecologie

Datum: Maandag 15 april 2018
Plaats: Deltares in Delft, Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft
Kosten: gratis
Opgave: uiterlijk uiterlijk 10 april
Informatie:   

Aanmelding:

De aanmelding is gesloten.